Predaj pozemku v Devinskej novej Vsi

Vymera parcely 12 953 m2. Druh pozemku Orna poda Sposob vyuzitia pozemku – Pre rastlinnu vyrobu,na ktorom sa pestuju obilninu, okopaniny,krmoviny, techn. plody, zelenina a ine polnohospodarske plodiny. Alebo pozemok docasne vyuzivany pre rastlinnu vyrobu....